portfolio

projekty graficzne
klienci

info

oferta
CV

kontakt

dane firmy

folder / klient: Filharmonia Krakowska
* projekt i skład folderu z repertuarem miesięcznym
folder
 
Inne projekty w kategorii katalogi, foldery, skład
folder
folderek-repertuar
książeczka CD
folder
książka programowa
folder
okładka książki
folder
folder
folder
katalog wystawy
kompleksowa identyfkacja
teczka
folder
teczka
skład folderu
folder - skład
skład folderu
skład kwartalnika
folder Tm Technologie
 
1611171192